Đào tạo Kỹ Năng Mềm

Đào tạo Kỹ Năng Mềm

Đào tạo Kỹ Năng Mềm

Đào tạo Kỹ Năng Mềm

Đào tạo Kỹ Năng Mềm
Đào tạo Kỹ Năng Mềm

Chuyên ngành đào tạo

Đào tạo Kỹ Năng Mềm

Thưa Quý vị, theo số liệu thống kê mới nhất năm 2017 đã có thêm 200.000 Cử nhân thất nghiệp khi ra trường, bên cạnh đó,  học vị Thạc sỹ cũng đang chiếm tỷ lệ thất nghiệp khá cao cho thấy, thị trường lao động Việt Nam đang cần thêm những yếu tố khác từ người lao động bên ngoài bằng cấp đào tạo, trong đó có thể nói đến vai trò hết sức quan trọng của KỸ NĂNG MỀM như : giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề, bán hàng, v.v...đang rất thiếu và yếu trong các chương trình giáo dục, đào tạo tại Việt Nam.

Việc bạn Thành Công hay không phụ thuộc không chỉ bằng cấp chuyên môn mà còn phụ thuộc vào KỸ NĂNG MỀM của bạn, và đó là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để nhà tuyển dụng quyết định có chọn bạn vào Công ty của họ hay không.

Công ty PerfectSkill chúng tôi thấy rằng, việc đào tạo KỸ NĂNG MỀM cho lực lượng lao động tại Việt Nam, nhất là các thế hệ học sinh, sinh viên và kể cả người đã đi làm là Sứ mệnh, Trách nhiệm để giúp họ có một hành trang vững chắc trên con đường sự nghiệp của mình, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ lao động trong xã hội, giúp họ làm việc hiệu quả hơn, mang lại giá trị nhiều hơn cho Tổ chức nơi họ công tác và cho bản thân của chính họ.

Tuy nhiên, để một Kiến thức nào đó trở thành KỸ NĂNG đòi hỏi phải có một quá trình thực hành và trải nghiệm, do đó, để các Chương trình đào tạo đạt Hiệu quả cao, PerfectSkill chúng tôi đã chủ động Nghiên cứu, Xây dựng các Chương trình đào tạo Kỹ năng dựa trên nền tảng các BÀI TẬP THỰC HÀNH được bố trí liên tục trong suốt Chương trình đào tạo nhằm để Học viên có cơ hội trải nghiệm và từng bước chuyển hoá từ kiến thức Lý thuyết thành Kỹ năng của chính mình.

GỌI
SMS