Đào tạo và cung cấp Chuyên gia thuyết trình

Đào tạo và cung cấp Chuyên gia thuyết trình

Đào tạo và cung cấp Chuyên gia thuyết trình

Đào tạo và cung cấp Chuyên gia thuyết trình

Đào tạo và cung cấp Chuyên gia thuyết trình
Đào tạo và cung cấp Chuyên gia thuyết trình

Chuyên ngành đào tạo

Đào tạo và cung cấp Chuyên gia thuyết trình

Đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị cần đào tạo hoặc cung cấp Chuyên gia thuyết trình, PERFECT SKILL với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã thiết kế các chương trình huấn luyện Kỹ năng trình bày với hệ thống Lý thuyết và Bài tập thực hành được tổ chức khoa học nhằm giúp cho học viên có một nền tảng lý thuyết vững vàng, phương pháp thực hành hiệu quả và dễ áp dụng.

1. Cung cấp Chuyên gia thuyết trình 

PERFECT SKILL cung cấp các Chuyên gia thuyết trình, MC phục vụ cho các nhu cầu :

- Các cơ quan , đơn vị tổ chức các sự kiện, hoạt động, hội nghị (khai trương, tổng kết, gặp gỡ khách hàng, v.v...)

- Các Viện nghiên cứu,Công ty tư vấn ngành Kiến trúc, Quy hoạch cần thuyết trình viên báo cáo bảo vệ đồ án thiết kế trước cơ quan chủ đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước

2. Đào tạo Chuyên gia thuyết trình

PERFECT SKILL có các dịch vụ đào tạo Kỹ năng thuyết trình :

- Đào tạo Chuyên gia thuyết trình

- Đào tạo Người dẫn chương trình (MC)

- Đào tạo Kỹ năng trình bày đồ án thiết kế cho các Kiến trúc sư, Kỹ sư ngành xây dựng

- Nâng cao kỹ năng sư phạm cho học viên là Giáo viên, Giảng viên đại học 

GỌI
SMS